Žemės ūkio kooperatyvas „Vilkaviškio grūdai” įregistruotas 2011 m. liepos 15 d. Vilkaviškio rajone. Kooperatyvas apjungė stambius, Suvalkijoje grūdines kultūras auginančius, ūkius. Kooperatyvo narių bendras dirbamos žemės plotas yra apie 12.000 ha.

Kooperatyvo veiklos tikslas – narių ir išorės klientų ekonominių, ūkinių ir socialinių poreikių tenkinimas apsirūpinant gamybos priemonėmis, teikiant konsultacines paslaugas, gaminant, perdirbant bei realizuojant produkciją, taip pat užsiimant kita gamybine, ūkine ir komercine veikla, atstovaujant ir ginant narių interesus įvairiose institucijose.

Žemės ūkio kooperatyvo „Vilkaviškio grūdai” veikla:

  • Superka ir realizuoja ūkininkų užaugintus grūdus.
  • Vykdo narių ir kitų ūkininkų aptarnavimą, komercines ir kitas paslaugas, importo ir eksporto operacijas, perka Lietuvoje ir užsienyje augalų apsaugos priemones, trąšas, įrengimus, medžiagas ir kitas vertybes.
  • Veikia Lietuvoje ir užsienyje, savo produkciją ir paslaugas realizuoja vidaus ir užsienio rinkose.
  • Koordinuoja Kooperatyvo narių veiklą sprendžiant gamybos, komercijos, socialinės saugos, ir kitas problemas, tarpininkauja užmezgant kontaktus su verslo partneriais, dalyvauja Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos veikloje.
  • Organizuoja savo narių ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, mokymąsi ir stažuotes Lietuvoje bei užsienio šalyse, diegia naujas technologijas, mokslo ir praktikos laimėjimus, bendradarbiauja vykdant mokslo tyrimus ir kitus darbus.