KOOPERATYVO NARIŲ AUGINAMŲ KULTŪRŲ PLOTAI, ha

 

Kultūra Plotas, ha
2017 2018
Žieminiai kviečiai 5972,15 4692,95
Vasariniai kviečiai 871,38 1332,35
Žieminiai rapsai 1704,45 2065,05
Vasariniai rapsai 119,51 139,19
Cukriniai runkeliai 1198,78 882,94
Kukurūzai 1,83 0,5
Kvietrugiai 131,6 158,37
Miežiai 23,25 165,45
Avižos 5,78  –
Žirniai 722,94 263,94
Pupos 718,24 407,13
Kanapės 116,58 729,65
Grikiai 12,04 46,24

SUPIRKTAS GRŪDŲ KIEKIS 2018 METAIS

ŽŪK “VILKAVIŠKIO GRŪDAI” APYVARTA

pardavimu_dinamika
*2011 m. apyvarta pateikta už 5 mėnesius nuo 2011 07 15.