KOOPERATYVO NARIŲ AUGINAMŲ KULTŪRŲ PLOTAI, ha

Kultūra Plotas, ha
2013 2012
Žieminiai kviečiai 4305,59 3990,36
Vasariniai kviečiai 1098,89 1091,51
Žieminiai rapsai 1204,78 982,74
Vasariniai rapsai 1044,11 1189,98
Cukriniai runkeliai 573,42 631,94
Kukurūzai 304,76 195,09
Kvietrugiai 198,8 111,11
Miežiai 86,71 77,42
Avižos 4,67  

SUPIRKTAS GRŪDŲ KIEKIS 2013 METAIS

supirkta_grudu

ŽŪK “VILKAVIŠKIO GRŪDAI” APYVARTA

pardavimu_dinamika
*2011 m. apyvarta pateikta už 5 mėnesius nuo 2011 07 15.