Kooperatyvo organizacinė struktūra
struktura

Kooperatyvo valdyba
Valdybos pirmininkas – Arūnas Maksvytis  tel.: +370 698 21521, el.p.: a.maksvytis@gmail.com

Valdybos nariai:

  • Čižauskas Povilas
  • Kamaitis Valdas
  • Liaudanskas Gediminas
  • Mačiulis Vincas
  • Maksvytis Arūnas
  • Maskaliūnas Valdas
  • Naujokas Tadas
  • Totoraitytė Marija
  • Venckus Vaidotas

Patvirtintos valdybos sudėtis ir įgaliojimai galioja iki 2021 12 11.