Žemės ūkio kooperatyvas „Vilkaviškio grūdai“ pasinaudojęs Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos priemonėmis „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritis „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“. 2016 metų spalio mėnesį nupirktame 4 ha sklype Gabriškės kaime Vilkaviškio rajone buvo pradėti statybos darbai. Statybas vykdo net keturios statybinės organizacijos. Generalinis rangovas – UAB „Dotnuva Baltic“. Šioje vietoje šiemet iškils galingas grūdų elevatorius, bus nutiesta geležinkelio atšaka, įsijungianti į bendrą geležinkelių tinklą. Vienas po kito kyla didieji, po 3 tūkst. t grūdų talpinantys bokštai, kurių iš viso bus 8, taip pat bus ir 8 mažesni, po 400 t talpinantys grūdų bokštai. Vienu metu elevatorius galės priimti valyti ir džiovinti apie 30 tūkst. t grūdų. Čia veiks ir grūdų laboratorija. Elevatoriaus statyboms panaudota ne tik Nacionalinės mokėjimo agentūros teikiama parama, didžioji dalis investicijų – ūkininkų lėšos, banko paskola. Elevatoriaus statybų, įvertinus visus kaštus, bendra investicijų suma sieks 8,7 mln. eurų. Parama sudarys tik 2,8 mln. Eur. Elevatorių planuojama atidaryti 2017 metų sezonui.